ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ «Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν»,