Την πρώτη φορά είναι τυχαίο, τη δεύτερη φορά είναι σύμπτωση, την τρίτη, εχθρική ενέργεια. Ian Flemming, 1908-1964, Βρετανός συγγραφέας

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: 6Β2Θ4653ΠΣ-ΨΘΛ) η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στη «Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος…
schooltime.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου